1.
Salmi-Niklander K, Laine S, Savolainen U, Taavetti R. Hanke-esittely: LIVINGMEMORIES – Vaikeat muistot ja moninaiset identiteetit yhteiskunnan arjessa. Living together with difficult memories and diverse identities. ERA.Net RUS Plus -hanke 2015–2017. elore [Internet]. 17. toukokuuta 2017 [viitattu 4. kesäkuuta 2020];24(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79285