1.
Pöysä J. Länsi tyhjänä merkitsijänä: Jukka Jouhki & Henna-Riikka Pennanen (toim.) 2016: Länsi: käsite, kertomus ja maailmankuva. SKS. elore [Internet]. 17. toukokuuta 2017 [viitattu 28. maaliskuuta 2020];24(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79291