1.
Venäläinen J, Pöysä J. Näkökulmia talouden tekemiseen. elore [Internet]. 21. joulukuuta 2017 [viitattu 13. kesäkuuta 2024];24(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79296