1.
Vakimo S. ”Arvostan rehellistä ja molempia tyydyttävää kaupankäyntiä” : Etnografinen tutkimus verkkovertaiskaupan käytännöistä ja moraalista . elore [Internet]. 21. joulukuuta 2017 [viitattu 3. kesäkuuta 2023];24(2). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/79298