1.
Karlsson T, Silvonen V. Jälkiä jättämässä muuttuvassa maailmassa. elore [Internet]. 13. kesäkuuta 2019 [viitattu 28. marraskuuta 2020];26(1). Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/80532