1.
Heimo A. Käsinkirjoitettujen sanomalehtien pitkä historia: Droste Heiko ja Kirsti Salmi-Niklander, Kirsti (toim). 2019. Handwritten Newspapers: An Alternative Medium during the Early Modern and Modern Periods. Studia Fennica Historica 26. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 223 sivua. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.26. elore [Internet]. 26. toukokuuta 2020 [viitattu 29. marraskuuta 2020];27(1):127–130. Saatavissa: https://journal.fi/elore/article/view/90581