https://journal.fi/elore/issue/feed Elore 2021-06-15T11:49:31+03:00 Antti Lindfors & Heidi Henriikka Mäkelä heidi.haapoja-makela@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Elore on tiettävästi Suomen vanhin vapaan saatavuuden verkkolehti. Elorea julkaisee Suomen&nbsp;<a href="http://www.kansantietoudentutkijat.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansantietouden Tutkijain Seura ry</a>, ja lehdessä on folkloristiikan ja lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä kirjoituksia.</p> https://journal.fi/elore/article/view/109280 Kalevala Korusta ja kulttuuriperinnön valikoinnista 2021-06-06T13:15:02+03:00 Antti M Lindfors antti.lindfors@helsinki.fi Heidi Henriikka Mäkelä heidi.haapoja-makela@helsinki.fi 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore https://journal.fi/elore/article/view/102402 Etnografian kerronnallisuus ja aika 2021-05-03T10:19:22+03:00 Eino Heikkilä einoheikkila@gmail.com 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore https://journal.fi/elore/article/view/101849 Postkvalitatiivisia liikahduksia tekstin ja äänen välillä 2021-05-10T18:35:46+03:00 Nina Sääskilahti nina.saaskilahti@jyu.fi 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore https://journal.fi/elore/article/view/103451 Kaupunkitarinoiden vaarat 2021-03-22T15:54:54+02:00 Karina Lukin karina.lukin@helsinki.fi 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore https://journal.fi/elore/article/view/107701 Kulttuurikartoitusta ja musiikkia, kulttuuriperintöä ja käytännön toimintaa 2021-04-19T18:34:00+03:00 Heidi Henriikka Mäkelä heidi.haapoja-makela@helsinki.fi 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore https://journal.fi/elore/article/view/103323 Kiinnostava läpileikkaus Kalevalan ja runonlaulun konteksteista 2021-03-17T11:13:54+02:00 Aila Mustamo aila.mustamo@utu.fi 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore https://journal.fi/elore/article/view/102912 Kertomuksen vaaroista ja funktioista 2021-04-28T11:04:30+03:00 Ulla Savolainen ulla.savolainen@helsinki.fi 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore https://journal.fi/elore/article/view/107585 Inspiroivaa tutkimusretkeilyä osallisuuden rajapinnoilla 2021-04-09T17:27:49+03:00 Salome Tuomaala-Özdemir salome.tuomaala@tuni.fi 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore https://journal.fi/elore/article/view/107994 Folklore ja muistaminen vernakulaarina toimintana 2021-05-13T14:49:41+03:00 Anne Heimo anheimo@utu.fi 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore https://journal.fi/elore/article/view/107424 Kyynelkanavat 2021-04-20T15:50:50+03:00 Elina Hytönen-Ng elina.hytonen-ng@uef.fi Riikka Patrikainen riikka.patrikainen@uef.fi Viliina Silvonen viliina.silvonen@helsinki.fi <p>Kyynelkanavat -hankkeen esittelyteksti.</p> 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore https://journal.fi/elore/article/view/102574 Neuvostokalevalaisen runouden kasvu 2021-05-17T11:22:41+03:00 Joonas Ahola joonas.ahola@helsinki.fi <p>Artikkeli käsittelee neuvostokalevalaisen runouden eli sosialistisen ideologian mukaisesti virittyneiden, kalevalamittaan runonlaulajien sepittämien uusaiheisten runojen kasvua tekstilajina Neuvosto-Karjalassa 1930-luvulta 1950-luvulle. Neuvostoliitossa harrastettiin samaan aikaan muidenkin kulttuurien parissa neuvostoideologiaa ilmaisevan kansanperinteen hankkimista, mihin kuului perinteen tuottajien ideologista opastusta, ja sensuurinkin sävyttämää julkaisua. Neuvosto-Karjalassa tämän uusaiheisen perinteen hallitsevaksi muodoksi valikoitui kalevalamitta. Artikkelissa kuvataan historiallisen kontekstin roolia neuvostokalevalaisen runouden synnyssä ja kuvataan itse tekstilajin kehittymistä tässä kontekstissa. Artikkelissa käsitellään myös runojen yleisiä piirteitä suhteessa suulliseen perinteeseen niin tekstien kuin tekijyydenkin näkökulmasta.</p> 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore https://journal.fi/elore/article/view/100593 Tukholma-kuva esimodernin ajan suullisessa perinteessä Suomessa, Karjalassa ja Inkerinmaalla 2021-05-17T09:40:29+03:00 Marko Lamberg marko.lamberg@tuni.fi <p>Artikkelissa tarkastellaan Suomen ja sen itäisten ja kaakkoisten lähialueiden suullisen kansanperinteen kuvauksia esimodernin ajan Tukholmasta. Ylialueellisena keskuspaikkana Tukholma on jättänyt jälkiä kaukanakin asuvien väestöjen kollektiiviseen muistiin. Folkloristisia aineistoja ei ole aiemmin hyödynnetty tarkasteltaessa näitä muistijälkiä ja niistä piirtyvää kuvaa.</p> <p>Suomen-, karjalan- ja inkerinkielinen perinne sisältää Tukholmaan liittyviä elementtejä lähinnä kalevalamittaisissa runoissa ja joissain läntisestä Suomesta kerätyissä lastenloruissa. Tukholmaa tai sen asukkaita ei varsinaisesti kuvata, vaan se näyttäytyy kaukaisena paikkana, osana tämänpuoleista maailmaa. Runokielessä Tukholma esiintyy kaukaisen tai epätavallisen synonyyminä tai määreenä: se liitetään usein tavaroihin, kuten pähkinöihin, veitsiin, kankaisiin ja alkoholijuomiin. Usein kyse on tuotteista, joita todella myös laivattiin Tukholman kautta muille pohjoisen Itämeren seuduille. Joistain runoista välittyy myös Tukholman asema hallinnollisena keskuksena.</p> <p>Suomen ruotsinkielinen perinne on monimuotoisempaa, ja Tukholma mainitaan useimmin proosamuotoisissa kertomuksissa. Niissäkin kuvataan usein kauppatavaroita, ja molemminpuolinen tavaranvaihto on selkeämmin läsnä. Tukholmaa kuvataan usein myös kaupunkina ja ympäristönä, jossa voidaan käydä ja liikkua. Myös kaupungin asukkaista ja topografiasta annetaan tietoja. Lastenloruperinnekin antaa suomenkielisiä loruja tarkempia tietoja Tukholmasta. Yhteisen kielen ja suuremman maantieteellisen läheisyyden ansiosta Suomen ruotsinkielisen väestön on ollut helpompi olla vuorovaikutuksessa Tukholman kanssa. Suomen-, karjalan- ja inkerinkielinen perinne on lisäksi peräisin lähes pääsääntöisesti kauempaa idästä.</p> <p>Kuitenkin nimenomaan ruotsinkielinen perinne toiseuttaa Tukholmaa esittäessään, että sinne suuntautuvan merimatkan aikana voidaan kohdata yliluonnollisia olentoja kuten naispuolisia vedenhaltijoita. Myös Tukholmaan itseensä voidaan liittää yliluonnolliseen sfääriin kuuluvia olentoja, kuten noitia ja noitataitoisia saamelaisia. Tukholma oli ruotsia puhuvalle väestölle sen verran tuttu, että sen kuvauksia voitiin värittää, epäilemättä joskus enemmän leikillään kuin tosissaan.</p> 2021-06-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Elore