Ethnologia Fennica - Call for Book Reviews and Conference Reports 2020: 1

2019-10-01

Ethnologia Fennica welcomes book reviews and conference reports from scholars working in ethnology and related fields. These reviews and reports must be written in English and they should not exceed 1500 words. Please contact our editorial secretary Konsta Kajander (EF@ethnosry.org), if you wish to write a review or report. You can find a list of books and conferences to review below, but you can also send us your own suggestions. You can submit your manuscript through our website (https://journal.fi/ethnolfenn/index), where you can also find Ethnologia Fennica’s submission guidelines. This call is open until 15.11.2019. The deadline for the book reviews and conference reports is 28.2.2020. In 2020, Ethnologia Fennica publishes two issues, one in Spring and another in Autumn.

 

Books

Pertti Anttonen, Cecilia af Forselles & Kirsti Salmi-Niklander (eds.) 2018. Oral Tradition and Book Culture. Helsinki: Finnish Literature Society.

Lauri Harvilahti, Audun Kjus, Clíona O'Carroll, Susanne Österlund-Pötzsch, Fredrik Skott & Rita Treija (eds.) 2018. Visions and traditions. Knowledge production and tradition archives. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.

Hanneleena Hieta, Karri Kiiskinen, Karri, Maija Mäki, Päivi Roivainen & Ann-Helen Sund (eds.) 2019. Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta: Rörseler och gränsytor – Etnologiska diskussioner om samverkan. Helsinki: Ethnos ry.

Lotta Junnilainen 2019. Lähiökylä. Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta. Tampere: Vastapaino.

Lars-Eric Jönsson & Fredrik Nilsson (eds.) 2017. Kulturhistoria: En etnologisk metodbok. Lund: Lunds universitet, institutionen för kulturvetenskaper, etnologi.

Yrsa Lindqvist & Susanne Österlund-Pötzsch (eds.) 2018. Jordnära. Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Robert J. Losey, Robert P. Wishart & Jan Peter Laurens Loovers (eds.) 2018. Dogs in the North: Stories of Cooperation and Co-Domestication. Abingdon: Routledge.

Lena Marander-Eklund & Fredrik Nilsson (eds.) 2018. Under ytan. Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala. Åbo: Åbo Akademi University.

Niina Naarminen 2018. ”Naurun voima”. Muistitietotutkimus huumorin merkityksistä Tikkakosken tehtaan paikallisyhteisössä. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Samira Saramo, Eerika Koskinen-Koivisto & Hanna Snellman (eds.) 2019. Transnational Death. Helsinki: Finnish Literature Society.

Laura Seesmeri 2018. Sauno itsellesi menneisyys. Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

Arja Turunen & Anna Niiranen (eds.) 2019. Säädyllistä ja säädytöntä - Pukeutumisen historiaa renessanssista 2000-luvulle. Helsinki: Finnish Literature Society.

 

Conferences

IUAES 2019 Inter-Congress WORLD SOLIDARITIES. 27.–31.8.2019, Poznań.

Cities of Inclusion - Spaces of Justice. 19.–20.9.2019, Helsinki.

Welt. Wissen. Gestalten - 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (dgv). 7.-10.10.2019, Hamburg.

131st Annual Meeting of the American Folklore Society: Community Driven. 16.–19.10.2019, Baltimore.

Infrastructures and Inequalities: Media Industries, Digital Cultures and Politics. 21.–22.10.2019, Helsinki.

HELDIG Digital Humanities Summit 2019. 7.11.2019, Helsinki.

Muutos. IX Kulttuurintutkimuksen päivät. 13.–14.12.2019, Tampere.