[1]
Junttila, J. 2024. Lectio praecursoria, Hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitohenkilöstön resursoinnin työkaluna: Tutkimus hoitoisuusluokitusjärjestelmän ennustevaliditeetista sekä sen luotettavuuden ja optimaalisen hoitotyön kuormitustason kalibroinnin haasteista hoitotyön kiireisessä arjessa . Finnish Journal of eHealth and eWelfare. 16, 2 (May 2024), 246–250. DOI:https://doi.org/10.23996/fjhw.142357.