[1]
Pitkänen, J. and Pitkäranta, M. 2014. Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. 6, 2-3 (May 2014), 103–110.