(1)
Rosenlund, M.; Jylhä, V.; Vahteristo, A.; Turja, T.; Kuusisto, H. PROSHADE – Tietoon Pohjautuva Jaettu päätöksenteko Terveydenhuollossa. FinJeHeW 2023, 15, 235–240.