(1)
Huovila, M. Massadata-Arkkitehtuuri Sosiaali- Ja Terveydenhuollossa: Tiedonhallinnan yleislainsäädännöstä Seuraavat Vaatimukset henkilötietojen käsittelylle. FinJeHeW 2023, 15, 410-425.