(1)
Junttila, J. Lectio Praecursoria, Hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitohenkilöstön Resursoinnin työkaluna: Tutkimus hoitoisuusluokitusjärjestelmän Ennustevaliditeetista Sekä Sen Luotettavuuden Ja Optimaalisen hoitotyön Kuormitustason Kalibroinnin Haasteista hoitotyön Kiireisessä Arjessa. FinJeHeW 2024, 16, 246–250.