(1)
Hilama, P.; Hartonen, V.; Kinnunen, U.-M. Puolesta-Asiointi Terveydenhuollon sähköisissä Asiointipalveluissa Case: PUOLA–hanke. FinJeHeW 2017, 9, 232–240.