(1)
Meristö, T.; Kantola, T. Lastensuojelun Tulevaisuudet? Case Porvoon Polku Ennakoivaan Virtuaali-Skenaarioon. FJHW 2017, 9, 194–202.