(1)
Nissinen, S. P. Lectio Praecursoria, Työkykytietoja Voidaan Kirjata Potilaskertomukseen Kansallisesti yhtenevällä Tavalla. FinJeHeW 2019, 11, 362–364.