Junttila, J. (2024). Lectio praecursoria, Hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitohenkilöstön resursoinnin työkaluna: Tutkimus hoitoisuusluokitusjärjestelmän ennustevaliditeetista sekä sen luotettavuuden ja optimaalisen hoitotyön kuormitustason kalibroinnin haasteista hoitotyön kiireisessä arjessa . Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 16(2), 246–250. https://doi.org/10.23996/fjhw.142357