Danielsson-Ojala, R., Lundgren-Laine, H., & Salanterä, S. (2014). Erikoissairaanhoidon loppulausuntojen ymmärrettävyys – terveyskeskussairaanhoitajien haastattelututkimus. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 6(2-3), 55–61. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/45251