Pitkänen, J., & Pitkäranta, M. (2014). Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 6(2-3), 103–110. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/45256