Riikonen, J., Kuusisto-Niemi, S., & Karjalainen-Jurvelin, R. (2014). Johdon tuki tietosuojavastaavalle terveydenhuollon organisaatiossa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 6(2-3), 119–126. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/45258