Korhonen, M., & Virtanen, T. (2015). Digitaalisuus ja asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa – kansalaisen omat tiedot hyötykäyttöön. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 7(4), 237–239. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/53522