Hilama, P., Hartonen, V., & Kinnunen, U.-M. (2017). Puolesta-asiointi terveydenhuollon sähköisissä asiointipalveluissa Case: PUOLA–hanke. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 9(2-3), 232–240. https://doi.org/10.23996/fjhw.60947