Meristö, T., & Kantola, T. (2017). Lastensuojelun tulevaisuudet? Case Porvoon polku ennakoivaan virtuaali-skenaarioon. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 9(2-3), 194–202. https://doi.org/10.23996/fjhw.63201