Nissinen, S. P. (2019). Lectio praecursoria, Työkykytietoja voidaan kirjata potilaskertomukseen kansallisesti yhtenevällä tavalla. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 11(4), 362–364. https://doi.org/10.23996/fjhw.79321