Häyrinen, K., & Kinnunen, U.-M. (2019). Kuinka varmistetaan tiedonhallinnan osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa?. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 11(3), 154. https://doi.org/10.23996/fjhw.80363