Mykkänen, J., & Häyrinen, K. (2013). Sosiaali‐ ja terveydenhuollon tiedonhallinta ja tietojenkäsittely Suomessa ja muualla. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 5(2-3), 35. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/8167