Häyrinen, K. (2013). Tiedonhallinta ja tiedonkulku ovat osa potilasturvallisuutta. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 5(4), 158. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/9397