NISSINEN, S. P. Lectio praecursoria, Työkykytietoja voidaan kirjata potilaskertomukseen kansallisesti yhtenevällä tavalla. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, v. 11, n. 4, p. 362–364, 2 Nov. 2019.