HÄYRINEN, K.; KINNUNEN, U.-M. Kuinka varmistetaan tiedonhallinnan osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa?. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, v. 11, n. 3, p. 154, 6 May 2019.