Danielsson-Ojala, Riitta, Heljä Lundgren-Laine, and Sanna Salanterä. 2014. “Erikoissairaanhoidon Loppulausuntojen ymmärrettävyys – Terveyskeskussairaanhoitajien Haastattelututkimus”. Finnish Journal of EHealth and EWelfare 6 (2-3):55-61. https://journal.fi/finjehew/article/view/45251.