Hilama, Pirjo, Virva Hartonen, and Ulla-Mari Kinnunen. 2017. “Puolesta-Asiointi Terveydenhuollon sähköisissä Asiointipalveluissa Case: PUOLA–hanke”. Finnish Journal of EHealth and EWelfare 9 (2-3):232–240. https://doi.org/10.23996/fjhw.60947.