Nissinen, Sari Päivikki. 2019. “Lectio Praecursoria, Työkykytietoja Voidaan Kirjata Potilaskertomukseen Kansallisesti yhtenevällä Tavalla”. Finnish Journal of EHealth and EWelfare 11 (4), 362–364. https://doi.org/10.23996/fjhw.79321.