Häyrinen, Kristiina. 2013. “Tiedonhallinta Ja Tiedonkulku Ovat Osa Potilasturvallisuutta”. Finnish Journal of EHealth and EWelfare 5 (4):158. https://journal.fi/finjehew/article/view/9397.