Junttila, J. (2024) “Lectio praecursoria, Hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitohenkilöstön resursoinnin työkaluna: Tutkimus hoitoisuusluokitusjärjestelmän ennustevaliditeetista sekä sen luotettavuuden ja optimaalisen hoitotyön kuormitustason kalibroinnin haasteista hoitotyön kiireisessä arjessa ”, Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 16(2), pp. 246–250. doi: 10.23996/fjhw.142357.