Laaksonen, M., Kuusisto‐Niemi, S. and Saranto, K. (2010) “Sosiaalityön tiedonhallinnan tutkimus – kirjallisuuskatsaus tutkimusmetodina”, Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 2(1), pp. 26–32. Available at: https://journal.fi/finjehew/article/view/2632 (Accessed: 23January2022).