Häyrinen, K. and Kinnunen, U.-M. (2019) “Kuinka varmistetaan tiedonhallinnan osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa?”, Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 11(3), p. 154. doi: 10.23996/fjhw.80363.