Mykkänen, J. and Häyrinen, K. (2013) “Sosiaali‐ ja terveydenhuollon tiedonhallinta ja tietojenkäsittely Suomessa ja muualla”, Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 5(2-3), p. 35. Available at: https://journal.fi/finjehew/article/view/8167 (Accessed: 23October2021).