[1]
J. Junttila, “Lectio praecursoria, Hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitohenkilöstön resursoinnin työkaluna: Tutkimus hoitoisuusluokitusjärjestelmän ennustevaliditeetista sekä sen luotettavuuden ja optimaalisen hoitotyön kuormitustason kalibroinnin haasteista hoitotyön kiireisessä arjessa ”, FinJeHeW, vol. 16, no. 2, pp. 246–250, May 2024.