Junttila, J. “Lectio Praecursoria, Hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitohenkilöstön Resursoinnin työkaluna: Tutkimus hoitoisuusluokitusjärjestelmän Ennustevaliditeetista Sekä Sen Luotettavuuden Ja Optimaalisen hoitotyön Kuormitustason Kalibroinnin Haasteista hoitotyön Kiireisessä Arjessa”. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, vol. 16, no. 2, May 2024, pp. 246–250, doi:10.23996/fjhw.142357.