Hilama, P., V. Hartonen, and U.-M. Kinnunen. “Puolesta-Asiointi Terveydenhuollon sähköisissä Asiointipalveluissa Case: PUOLA–hanke”. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, vol. 9, no. 2-3, May 2017, pp. 232–240, doi:10.23996/fjhw.60947.