Nissinen, S. P. “Lectio Praecursoria, Työkykytietoja Voidaan Kirjata Potilaskertomukseen Kansallisesti yhtenevällä Tavalla”. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, Vol. 11, no. 4, Nov. 2019, pp. 362–364, doi:10.23996/fjhw.79321.