Yliopistomatematiikan opiskelun aloittamisen tukeminen

Authors

  • Anniina Myötyri Tampereen yliopisto
  • Riikka Kangaslampi Tampereen yliopisto

Abstract

Siirtymävaihe aiemmista opinnoista yliopistoon on monelle haasteellinen, ja yliopistot pyrkivätkin tukemaan opiskelijoita opintojen aloittamisessa ja yliopisto-opiskeluun sopeutumisessa. Tässä artikkelissa esitellään yksi opiskelijoiden tukemiseksi tehty kokeilu tutkimusperustaisesta näkökulmasta ja tarkastellaan sen vaikuttavuutta. Tarkastelussa ovat Tampereen yliopistossa syksyllä 2019 tekniikan alojen kandidaattiopiskelijoiden ensimmäisillä matematiikan kursseilla käyttöön otetut uudet tukimateriaalit ja niihin liit- tyvät tukiharjoitukset. Tukiharjoituksiin osallistumista ja sen vaikutusta kurssin arvosanaan sekä opiskelijoiden kokemuksia tukiharjoituksista ja -materiaaleista tutkittiin syksyn 2019 aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että tukiharjoituksiin osallistui noin 11 prosenttia kurssin opiskelijoista ja osallistuminen vaikutti positiivisesti kurssin arvosanaan. Tukimateriaalit ja -harjoitukset koettiin toimiviksi ja hyödyllisiksi.

Downloads

Published

2021-02-01

How to Cite

Myötyri, A., & Kangaslampi, R. (2021). Yliopistomatematiikan opiskelun aloittamisen tukeminen. FMSERA Journal, 4(1), 31–43. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/94375

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit