[1]
Tengvall, M., Kaarakka, T., Ali-Löytty, S.S. and Nokelainen, P. 2017. Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa. FMSERA Journal. 1, 1 (Oct. 2017), 76-87.