[1]
Kaarakka, T.E., Ali-Löytty, S. and Huhtanen, M. 2018. Kehittämistutkimus: vuorovaikutteisten Matlab-opetusohjelmien vaikutus minäpystyvyyteen ja oppimistuloksiin yliopistomatematiikassa. FMSERA Journal. 2, 1 (Dec. 2018), 78-88.