(1)
Tengvall, M.; Kaarakka, T.; Ali-Löytty, S. S.; Nokelainen, P. Substanssiosaamisen Integroinnin Vaikutus Asenteisiin Ja Motivaatioon Yliopistomatematiikassa. FMSERA 2017, 1, 76-87.