(1)
Hannula, J. Matematiikan Aineenopettajaopiskelijoiden Matemaattinen Ja Pedagoginen Sisältötieto Ongelmalähtöisessä Oppimisessa. FMSERA 2018, 2, 134-144.