(1)
Kaarakka, T. E.; Ali-Löytty, S.; Huhtanen, M. Kehittämistutkimus: Vuorovaikutteisten Matlab-Opetusohjelmien Vaikutus minäpystyvyyteen Ja Oppimistuloksiin Yliopistomatematiikassa. FMSERA 2018, 2, 78-88.