(1)
Tiainen, J.; Asikainen, M.; Viholainen, A. Luokanopettajien Kokemuksia Matemaattisen Lahjakkuuden Huomioimisesta Opetuksessa. FMSERA 2021, 4, 44-60.