Tengvall, M., Kaarakka, T., Ali-Löytty, S. S., & Nokelainen, P. (2017). Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa. FMSERA Journal, 1(1), 76-87. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/60942