TENGVALL, M.; KAARAKKA, T.; ALI-LÖYTTY, S. S.; NOKELAINEN, P. Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa. FMSERA Journal, v. 1, n. 1, p. 76-87, 31 Oct. 2017.